Sverige ska vara ett öppet och solidariskt land som tar emot medmänniskor på flykt. 

Vårt svar på den humanitära krisen ska inte vara att stänga gränsen 

eller sänka lönerna för de grupper som redan tjänar minst. 

RAPPORT OM HUR SVERIGE KAN LÖSA 

ETABLERINGEN AV NYANLÄNDA

Dagens bostadssituation för

nyanlända är ohållbar. Det krävs

en förändrad bostadspolitik.

Bostad

Genom utbildning skapar

vi fler möjligheter att snabbt

kunna etableras i samhället

Arbetsmarknad

Utbildning

3

2

1

Att bygga landet handlar 

om att ge alla verktyg för 

att kunna arbeta.

Rapportens tre delar

"

Alla människor som flyr till Sverige 

kan och ska vara med och bygga 

landet nu och i framtiden.

Philip Botström

Förbundsordförande, SSU

Merchandise

Köp en t-shirt,  tygpåse eller mugg

och visa att du tar ställning.


Presskontakt

Mårten Eismark, Pressekreterare

073-073 24 22 | marten.eismark@ssu.se